Rozdíl mezi storyboardem, shotingboardem a animatikem

07.05.2017

Na youtube se pod videem rozhořela diskuze co je to vlastně storyboard a co je shootingboard. Spousta lidí v tom nevidí rozdíl. Je to pochopitelné. Spousta filmařů natáčí projekty ve vlastní produkci a nepotřebuje tyto názvy od sebe oddělovat. Situace se mění v momentě kdy nastoupíte do velké produkce, pro kterou tyto názvy znamenají dvě rozdílné věci.

Storyboard

Storyboard je forma odvyprávění příběhu pomocí statických obrázku . Je vyhotoven kreslířem, který dostane zadání v podobě povídky, krátké premisy, literárního scénáře nebo video scénáře. Storyboard většinou zadává kreativec aby mohl přehledněji prezentovat producentovi nebo klientovi svoji ideu. Je důležité si uvědomit, že kreativec, nemusí být filmař. Je to člověk, který má nápad.

Animatik

Animatik je nádstavba storyboardu. Jedná se ale už o audiovizuální dílo. Vychází se ze storyboardu, kde se jednotlivé obrázky nepatrně rozpohybují (nebo taky nemusí)  a vytvoří se zvuková stopa. Ta může obsahovat hlas, ruchy, dialog, hudbu. Výsledkem je video soubor, který opět slouží k prezentaci pro klienta. Tato forma snáze demonstruje náladu celého díla a je snadnější si představit výsledné video.

Shootingboard

Shootingboard narozdíl od storyboardu, zadává režisér. V shootingboardu jsou scény rozkleseny do jednotlivých záběrů tak jak budou natočeny a jak půjdou jednotlivé záběry za sebou. Obsahuje úhly kamer, velikosti záběrů a  pohyby kamer a herců. Z shootingboardu se pak vytvoří i tkzv. shooting list. 


A kčemu je to vlastě dobré? Koukni na video.